Standardy społeczności

Spreadshirt to przede wszystkim otwarta platforma. Oznacza to, że z dumą popieramy treści, które wspierają i promują różnorodność, integrację i konstruktywną dyskusję. Jesteśmy orędownikami wolności słowa i wierzymy w jej moc inspirowania, wzbogacania i wzmacniania pozycji ludzi na całym świecie. Dlatego stanowczo sprzeciwiamy się rozpowszechnianiu treści dyskryminujących, krzywdzących i podżegających na sprzedawanych przez nas produktach.

Nasza platforma jest wspierana przez społeczność klientów, projektantów i operatorów sklepów, których łączy jedno: pragnienie pokazania światu swojego przekazu i komunikatu poprzez spersonalizowaną, samodzielnie zaprojektowaną odzież i akcesoria. Jednak oznacza to również, że pewne treści, choć dla jednych nie stanowią problemu, u innych mogą budzić wątpliwości. Zdajemy sobie sprawę, że czasami trudno jest odróżnić kontrowersyjne pomysły od złych intencji – zwłaszcza, że ​​kontekst, w którym występują te treści, może się nieustannie zmieniać.

Z tych właśnie powodów określiliśmy Regulamin naszej Społeczności. Będziemy natychmiast trwale usuwać z naszej platformy motywy, konta i/lub sklepy, które:

 1. naruszają prawo,
 2. szerzą mowę nienawiści,
 3. nawołują do przemocy,
 4. zawierają treści pornograficzne,
 5. popierają szkodliwe, wprowadzające w błąd treści.

Produkty, motywy i sklepy, które znajdą się w powyższych kategoriach, zostaną usunięte według uznania Spreadshirt. Oprócz tego zastrzegamy sobie prawo do usuwania lub ograniczania widoczności innych kontrowersyjnych treści, jeżeli ma to służyć ochronie nieletnich lub potrzebom różnorodnej społeczności. Ponadto, w zależności od wagi naruszenia Standardów społeczności, możliwa jest całkowita dezaktywacja kont.

W niektórych przypadkach kontekst przesłania jest kluczem do jego zrozumienia. Chcielibyśmy zachęcić naszą społeczność do zwracania uwagi i zgłaszania każdego motywu, który Waszym zdaniem narusza nasze standardy. Każde zgłoszenie traktujemy poważnie i gruntownie badamy, w razie potrzeby radząc się ekspertów przed podjęciem stosownych kroków.

1. Niezgodność z prawem

Oczywiście wiąże nas prawo krajów, w których oferujemy nasze usługi. Niezgodne z prawem motywy, produkty i sklepy usuwamy natychmiast, gdy dowiemy się o ich istnieniu.

2. Mowa nienawiści

Usuwamy z naszej platformy motywy, konta i sklepy, jeśli dojdziemy do wniosku, że ich treść bezpośrednio atakuje osoby ze względu na:

 • wygląd
 • pochodzenie etniczne,
 • narodowość,
 • przekonania religijne,
 • orientację seksualną,
 • tożsamość płciową lub płeć,
 • ciężką niepełnosprawność lub chorobę.

Będziemy też usuwać zgłoszone treści, konta i/lub sklepy grup, organizacji, partii politycznych i osób, które bezpośrednio lub pośrednio podsycają nienawiść lub szerzą dyskryminację powyższych grup. Będziemy również usuwać z naszych zgłoszone treści, które wspierają, popierają lub promują takie dyskryminujące i podżegające grupy, organizacje, partie polityczne i osoby oraz ich idee. Tak jak w przypadku wszystkich standardów naszej społeczności, liczymy na Waszą pomoc, polegającą na zgłaszaniu takich treści.

Zastrzegamy sobie prawo do dopuszczenia satyry lub krytyki społecznej opierającej się na powyższych tematach, o ile zrozumiały jest jej kontekst.

Spreadshirt umożliwia kwestionowanie idei, instytucji i zwyczajów poprzez satyrę/krytykę w formie nadruków na produktach. Służy to promowaniu dyskusji i zapewnia lepsze wzajemne zrozumienie.

W niektórych przypadkach umożliwiamy tworzenie, kupowanie i sprzedawanie treści naśladujących mowę nienawiści w celu zwrócenia uwagi i informowania o tym zjawisku. Od osoby posługującej się takimi treściami oczekujemy, że wyraźnie podkreśli motywy swojego działania, abyśmy mogli ocenić kontekst.

3. Przemoc

Usuwamy zgłoszone treści, które nawołują do przemocy lub mają charakter obraźliwy, zniesławiający lub zastraszający ofiary ataków, katastrof i przestępstw.

W niektórych przypadkach umożliwiamy tworzenie, kupowanie i sprzedawanie treści zawierających przemoc w celu potępienia lub uświadomienia tego zjawiska. Na tego rodzaju użycie możemy wyrazić zgodę. Usuwamy natomiast wszelkie treści gloryfikujące lub czczące przemoc.

4. Pornografia

Usuwamy zgłoszone treści, w których aspekt pornograficzny jest na pierwszym planie. Dotyczy to zwłaszcza treści, z którymi stykają się osoby nieletnie. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia widoczności treści o charakterze seksualnym.

5. Treści szkodliwe i wprowadzające w błąd

Spreadshirt usunie treści, o których dowie się i uzna, że przekazują fałszywe i wprowadzające w błąd komunikaty, które uznamy za szkodliwe dla publicznego zdrowia i bezpieczeństwa. Usuniemy również zgłoszone treści wspierające lub promujące grupy, które rozpowszechniają szkodliwe i wprowadzające w błąd idee.