Ogólne Warunki Handlowe dotyczące Pasażu i sklepów Spreadshop

Data wejścia w życie 02.03.2020 r.

A. Zagadnienia ogólne

1. Treść

Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (OWH) określają Twoje prawa i obowiązki dotyczące korzystania w charakterze partnera z usług udostępnionych przez sprd.net AG („Spreadshirt”).

Warunki te obejmują nasze obowiązujące uregulowania dotyczące następujących usług:

 • Pasaż (w szczególności rozdział B.)
 • Spreadshop (w szczególności rozdział C.)

Jeżeli chcesz skorzystać z którejś z naszych usług, musisz zaakceptować Ogólne Warunki Handlowe.

2. Należy zapoznać się z następującymi pojęciami

„Typy produktów” to nasze produkty, niezależnie od koloru lub rozmiaru, niezawierające motywu.

„Motywy” to elementy wzornictwa możliwe do przedstawienia w formie obrazu (zdjęcia i/lub teksty), które mogą być umieszczane na naszych produktach.

„Określenia” to opisy i słowa kluczowe dotyczące poszczególnych motywów.

„Pasaż” to jeden z naszych kanałów sprzedaży produktów oraz punkt wyjścia dla innych kanałów sprzedaży, takich jak platformy handlu elektronicznego innych firm (np. Amazon i eBay) jak również dla Projektomatów na naszych własnych stronach internetowych i w sklepach Spreadshop innych partnerów. W Pasażu Spreadshirt i na platformach handlu elektronicznego innych firm klienci mogą wybierać spośród wielu gotowych, zaprojektowanych produktów.

W Projektomacie klienci mogą samodzielnie projektować dowolne produkty ze spersonalizowanym tekstem oraz własnymi i Twoimi motywami.

„Spreadshop” to przygotowany przez nas sklep internetowy, który użytkownik może zintegrować ze stronami internetowymi.

„Konto partnerskie” to konto użytkownika służące do zarządzania sklepami Spreadshop i motywami użytkownika. Do konta partnerskiego użytkownik otrzymuje od nas identyfikator użytkownika.

Za „Skuteczne sprzedaże” otrzymasz od nas wynagrodzenie. Skuteczne oznacza, że

 • doszło do zawarcia prawnie skutecznej umowy sprzedaży produktu,
 • zamówiony produkt został wysłany do klienta,
 • klient zapłacił cenę zakupu i w ciągu 14 dni od wysyłki nie doszło do wycofania płatności, i
 • zamówienie nie zostało przez klienta anulowane lub zwrócone na podstawie przepisów prawnych lub naszych wytycznych dotyczących zwrotów.

3. Jak zostać partnerem?

a) Wystarczy otworzyć konto partnerskie. Aby opublikować motywy w Pasażu i aktywować sklepy Spreadshop, należy poprzez naszą stronę internetową przesłać nam kompletnie wypełniony formularz rejestracyjny i zaakceptować Ogólne Warunki Handlowe. Gdy tylko zostanie opublikowany Twój motyw lub zostanie uaktywniony Twój sklep Spreadshop, stajesz się partnerem.

b) Jesteś odpowiedzialny za swoje konto partnerskie, a zatem również zobowiązany do kompletnego i prawidłowego podania swoich danych oraz ich aktualizacji w razie zmian. W szczególności dotyczy to Twoich danych osobowych, danych związanych z wypłatą wynagrodzenia oraz jego opodatkowaniem. Musisz też podać ważny adres e-mail, na który przesyłana będzie korespondencja.

c) Przed wysłaniem formularza rejestracyjnego możesz sprawdzić poprawność danych i przy użyciu funkcji korekty wprowadzić konieczne zmiany. W razie powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do poprawności podanych przez Ciebie danych lub innych podanych informacji zastrzegamy sobie prawo do wstrzymania płatności do czasu wyjaśnienia. W razie potrzeby podane przez Ciebie dane zostaną udostępnione publicznie, np. w danych teleadresowych Twojego sklepu Spreadshop.

d) Obecnie zawarcie umowy jest możliwe w następujących językach: niemiecki, angielski, francuski, hiszpański, holenderski, włoski, norweski, szwedzki, duński, polski, fiński

4. Nasze relacje z klientem

To my jesteśmy stroną umowy z klientem, dzięki czemu Ty możesz w pełni skoncentrować się na swoich motywach i sklepach.

Zajmujemy się na przykład produkcją, dostawą i obsługą klienta. Dlatego możemy również odrzucić zamówienia, które nie spełniają naszych wymogów technicznych i organizacyjnych. To samo dotyczy sytuacji, gdy podejrzewamy, że zamówienie narusza przepisy prawne lub prawa osób trzecich.

Dla zagwarantowania sprawnej realizacji zamówień klient komunikuje się wyłącznie z nami.

5. Twoje konto partnerskie

a) Zapisujemy podane przez Ciebie dane, Twoje treści udostępnione na koncie partnerskim oraz wybrane przez Ciebie ustawienia Pasażu i Twoich sklepów Spreadshop. Informacje te możesz sprawdzić na swoim koncie partnerskim. Również niniejsze Ogólne Warunki Handlowe zostają przez nas zapisane i są dostępne na stronie https://www.spreadshirt.pl/-C10183. Pozostałych treści umowy nie przechowujemy po jej zawarciu.

b) Na swoim koncie partnerskim znajdziesz przegląd swoich wynagrodzeń za skuteczne transakcje sprzedaży.

c) Dane logowania (adres e-mail i hasło) do konta partnerskiego należy traktować jako poufne i przechowywać je w taki sposób, aby nie był możliwy dostęp do nich przez osobę trzecią. Nie należy używać danych logowania do konta partnerskiego na innych stronach internetowych i w innych usługach. Jeżeli masz powody sądzić, że osoby trzecie uzyskały Twoje dane logowania, zmień swoje hasło i niezwłocznie nas o tym poinformuj.

d) W nieregularnych odstępach czasu będziemy wysyłać Ci pocztą elektroniczną informacje i wskazówki na temat Twoich sklepów Spreadshop i/lub Pasażu („Newsletter dla partnerów”). W każdej chwili można zrezygnować z otrzymywania newslettera dla partnerów. Pamiętaj, że informacje istotne z punktu widzenia umowy nadal będą wysyłane pocztą elektroniczną.

B. Zasady dotyczące Pasażu

1. Jak działa Pasaż

a) Na swoim koncie partnerskim możesz załadować swoje motywy do Spreadshirt i zaprojektować własne szablony produktów. Aby Twoje motywy można było łatwo znaleźć w naszych kanałach sprzedaży, użyj dla nich odpowiednich nazw.

Następnie możesz opublikować swoje motywy w Pasażu.

b) Zyskaj na dodatkowych kanałach sprzedaży: Motywy opublikowane przez Ciebie w Pasażu mogą być przez nas oferowane w innych kanałach sprzedaży, takich jak zewnętrzne platformy handlu elektronicznego (np. Amazon i eBay) jak również w Projektomatach na naszych własnych stronach internetowych i w sklepach Spreadshop innych partnerów.

c) Motywy i szablony produktów udostępniane przez Ciebie w Pasażu w miarę technicznych możliwości mogą zostać spersonalizowane za pomocą naszych usług; na przykład może zostać zmieniony rozmiar i kolor motywu.

2. Wynagrodzenie za sprzedaż w Pasażu

a) Podstawą obliczania Twojego wynagrodzenia jest „cena motywu”.

aa) W przypadku każdego udostępnionego przez Ciebie motywu cena końcowa poszczególnych produktów z tym motywem jest zwiększana o cenę motywu. Jeśli ten sam motyw jest używany na produkcie kilka razy, cena motywu jest doliczana tylko raz.

bb) Wysokość ceny motywu ustala się na podstawie

 • typu produktu z Twoim motywem oraz
 • używanego przez klienta kanału sprzedaży.

Przegląd cen motywów dla różnych typów produktów i kanałów sprzedaży Spreadshirt można znaleźć tutaj: https://help.spreadshirt.com/hc/pl/articles/360011404220

b) Twoje wynagrodzenie
W przypadku skutecznej sprzedaży produktu z Twoim motywem otrzymasz daną cenę motywu pomniejszoną o ustawową stawkę podatku obrotowego przypadającego na cenę motywu przy sprzedaży i dostawie produktu do klienta. Wysokość podatku obrotowego obowiązująca w przypadku skutecznej sprzedaży produktu może się różnić w zależności od kraju dostawy i dodatkowej klasyfikacji podatkowej sprzedaży.

c) Większa sprzedaż dzięki środkom promocji sprzedaży

aa) Spreadshirt prowadzi regularnie działania w ramach promocji sprzedaży i udziela na przykład klientom rabatów na koszt przesyłki i opakowania zamówienia lub na ceny końcowe wszystkich lub poszczególnych produktów z zamówienia (akcja rabatowa).

bb) Koszty rabatów na koszt przesyłki i opakowania (np. darmowej dostawy) ponosi wyłącznie firma Spreadshirt i w związku z tym nie mają one wpływu na wysokość Twojego wynagrodzenia.

cc) Jeżeli klient otrzymuje rabat na cenę końcową wszystkich lub poszczególnych produktów z zamówienia, Twoje wynagrodzenie za motyw w tym zamówieniu również zostanie proporcjonalnie zmniejszone.

W przypadku rabatów procentowych (łącznie z rabatem ilościowym) wynagrodzenie jest zmniejszane odpowiednio do rabatu przyznanego na całe zamówienie (przykład: rabat w wysokości 15% od ceny końcowej wszystkich produktów powoduje obniżenie Twojego wynagrodzenia również o 15%).

W przypadku rabatów kwotowych wynagrodzenie jest zmniejszane o proporcję udzielonego rabatu do ceny końcowej całego zamówienia bez rabatu (przykład: rabat w wysokości 5 EUR na cenę końcową całego zamówienia bez rabatu 50 EUR powoduje zmniejszenie Twojego wynagrodzenia o 10% (5 EUR / 50 EUR).

C. Postanowienia dotyczące Spreadshops

1. Jak działają sklepy Spreadshop

a) Swoje sklepy Spreadshop możesz opublikować jako samodzielną stronę internetową lub zintegrować je z innymi stronami internetowymi.

b) Konto partnerskie umożliwia dostęp do różnych funkcji służących aranżacji Twoich sklepów Spreadshop. Należy pamiętać, że niedozwolone jest dokonywanie zmian w Ogólnych Warunkach Handlowych Spreadshirt dla klientów oraz w innych obowiązkowych informacjach wymaganych przepisami prawa (np. informacji o ochronie danych osobowych).

c) Zachęcamy do korzystania z elementów reklamowych (np. banerów i zdjęć produktów), które udostępniamy Ci w ramach naszej współpracy. Należy przestrzegać zasad użytkowania podanych przy elementach reklamowych.

2. Twoje wynagrodzenie za sprzedaż w sklepach Spreadshop

2.1. Przegląd

a) Możesz zarabiać na każdym produkcie, który klienci zamówią w Twoich sklepach Spreadshop. To, ile zarabiasz zależy od Twojej marży. Na „marżę” składają się:

 • marża podstawowa oraz
 • ewentualny bonus ilościowy

b) Wynagrodzenie partnera za sprzedaż jest obliczane na podstawie marży podstawowej i ewentualnego bonusu ilościowego, z uwzględnieniem ewentualnych rabatów i podatków.

 • Twoje wynagrodzenie =
 • Twoja marża podstawowa
 • + ewentualny bonus ilościowy
 • - ewentualne rabaty na zamówienie
 • - ustawowy podatek obrotowy od zamówienia

c) Możesz również całkowicie wyłączyć wynagrodzenie w swoim sklepie Spreadshop.

2.2. Ustalanie Twojej marży podstawowej

a) Marżę podstawową dla każdego typu produktu ustalasz poprzez określenie ceny końcowej danego typu produktu (z jednym obszarem drukowania) w sugerowanych przez nas ramach. Różnica między tą ceną końcową i ceną podstawową typu produktu daje Twoją marżę podstawową dla tego typu produktu.

 • Twoja marża podstawowa = cena końcowa z jednym obszarem drukowania - cena podstawowa

b) Możesz zmienić cenę końcową każdego typu produktu w dowolnym momencie. Wtedy Twoja marża podstawowa zmieni się odpowiednio.

c) W przypadku skutecznej sprzedaży produktu za pośrednictwem sklepu Spreadshop otrzymasz ustaloną przez siebie marżę podstawową dla danego typu produktu pomniejszoną o ustawową stawkę podatku obrotowego od marży podstawowej mającej zastosowanie przy sprzedaży i dostawie produktu do klienta. Wysokość podatku obrotowego obowiązująca w przypadku skutecznej sprzedaży produktu może się różnić w zależności od kraju dostawy i dodatkowej klasyfikacji podatkowej sprzedaży.

2.3. Dodawanie motywów na dodatkowych obszarach drukowania

Możesz również dodawać motywy na dodatkowych obszarach drukowania na produkcie. W takich przypadkach cena końcowa rośnie wraz z każdym dodatkowym obszarem drukowania o cenę druku. Twoja marża podstawowa dla typu produktu pozostaje bez zmian.

2.4. Korzystaj z naszej różnorodności motywów

W swoim sklepie Spreadshop możesz również aktywować Projektomat i oferować klientom możliwość samodzielnego projektowania. Jeśli zechcesz, klienci będą mogli również wybierać w Projektomacie różne motywy z Pasażu (patrz punkt B.1.b) i projektować produkty z tymi motywami.

Jeśli włączysz Projektomat, Twoja marża podstawowa dla typu produktu pozostaje bez zmian, ale mogą wystąpić następujące zmiany, jeśli chodzi o cenę końcową produktu:

a) Jeżeli produkt zostanie zaprojektowany przez klienta z dodatkowymi obszarami drukowania, cena końcowa produktu wzrasta o cenę druku za każdy dodatkowy obszar drukowania.

b) Jeżeli klient zaprojektuje produkt z motywem z Pasażu, cena końcowa produktu może wzrosnąć o odpowiednią cenę motywu (patrz punkt B.2.a).

c) Jeżeli klient zamówi produkt bez nadruku, do ceny produktu nie jest doliczana cena druku, a więc cena końcowa odpowiednio się obniży.

2.5. Korzystaj z bonusu ilościowego

a) Im więcej produktów zostanie zamówionych przez Spreadshop należący do Twojego konta partnerskiego, tym więcej możesz zarobić!

Wiele z naszych produktów (spójrz tutaj, zwanych dalej „produktami hurtowymi”) jest branych pod uwagę przy obliczaniu bonusu ilościowego.

b) W zależności od liczby produktów hurtowych sprzedanych skutecznie za pośrednictwem sklepów Spreadshop należących do Twojego konta partnerskiego w danym miesiącu kalendarzowym, ceny podstawowe wszystkich produktów hurtowych w tym miesiącu kalendarzowym zostaną obniżone do odpowiedniej „ceny hurtowej”. Przegląd miesięcznych progów sprzedaży i cen hurtowych można znaleźć tutaj.

Bonus ilościowy za sprzedaż produktu hurtowego jest obliczany na podstawie różnicy między daną ceną hurtową a ceną podstawową produktu hurtowego.

 • Bonus ilościowy = cena podstawowa – cena hurtowa

c) Przy określaniu progu sprzedaży uwzględniane są wszystkie produkty hurtowe zamówione przez klientów w ciągu jednego miesiąca kalendarzowego, dla których najpóźniej 14 dni po zakończeniu tego miesiąca kalendarzowego

 • na nasz rachunek wpłynęła zapłata za zamówiony produkt,
 • zamówiony produkt został wysłany i
 • zamówiony produkt nie został zwrócony na podstawie przepisów prawnych lub naszych wytycznych dotyczących zwrotów.

d) W przypadku skutecznej sprzedaży produktu hurtowego za pośrednictwem Twojego sklepu Spreadshop otrzymasz odpowiedni bonus ilościowy pomniejszony o ustawowy podatek obrotowy obowiązujący przy sprzedaży i dostawie. Wysokość podatku obrotowego obowiązująca w przypadku skutecznej sprzedaży produktu może się różnić w zależności od kraju dostawy i dodatkowej klasyfikacji podatkowej sprzedaży.

2.6. Korzystaj z promocji sprzedaży poprzez rabaty dla klientów (akcje rabatowe)

a) Decyduj o udziale w akcjach rabatowych
Możesz dowolnie zdecydować, czy i w jaki sposób chcesz uczestniczyć w akcjach rabatowych dla Twojego sklepu Spreadshop:

 • Możesz całkowicie wykluczyć udział w akcjach rabatowych. Nie będziesz wtedy brać udziału w akcjach rabatowych. Twoja marża podstawowa pozostaje w tym przypadku bez zmian.
 • Możesz również zdecydować w swoim koncie partnerskim o
  - uczestniczeniu we wszystkich akcjach rabatowych proponowanych przez Spreadshirt lub
  - uczestniczeniu tylko w niektórych akcjach rabatowych.
 • Dodatkowo możesz samodzielnie określić moment przeprowadzenia akcji rabatowej w proponowanych przez nas ramach.

b) Wpływ akcji rabatowej na Twoją marżę

aa) Koszty rabatów na koszt przesyłki i opakowania (np. darmowej dostawy) ponosi wyłącznie firma Spreadshirt i w związku z tym nie mają one wpływu na wysokość Twojej marży.

bb) Jeżeli klient otrzymuje rabat na cenę końcową wszystkich lub poszczególnych produktów z zamówienia, Twoja marża (lub marże) za to zamówienie również zostanie proporcjonalnie zmniejszona.

W przypadku rabatów procentowych marża jest zmniejszana odpowiednio do rabatu przyznanego na całe zamówienie (przykład: rabat w wysokości 15% od ceny końcowej wszystkich produktów powoduje obniżenie Twojej marży również o 15%).

W przypadku rabatów kwotowych marża jest zmniejszana o proporcję udzielonego rabatu do ceny końcowej całego zamówienia bez rabatu (przykład: rabat w wysokości 5 EUR na cenę końcową całego zamówienia bez rabatu 50 EUR powoduje zmniejszenie Twojej marży o 10% (5 EUR / 50 EUR).

3. Współdziałanie jako współadministratorzy w rozumieniu art. 26 RODO

3.1 Przegląd

Poniższe punkty określają, która strona (Ty czy Spreadshirt) wypełnia określone obowiązki wynikające z rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) przy aktywacji Twojego sklepu Spreadshop.

Obowiązki te odnoszą się w szczególności do ochrony praw osób, których dotyczą dane, zgodnie z art. 12-23 RODO oraz obowiązków informowania zgodnie z art. 13, 14 RODO.

O ile nie zostanie podana odmienna definicja, obowiązują definicje z art. 4 RODO.

3.2. Funkcje i relacje współadministratorów wobec osób, których dane dotyczą

Aktywując swój sklep Spreadshop, uruchamiasz proces przetwarzania danych osobowych przez firmę Spreadshirt.

Wraz z firmą Spreadshirt wspólnie odpowiadasz za umożliwienie przetwarzania przez nią danych.

Współadministrowanie z Tobą obejmuje jednak tylko operacje przetwarzania danych osobowych, co do których rzeczywiście Ty decydujesz o celach i środkach przetwarzania:

 • Przy aktywacji sklepu Spreadshop współadministrowanie obejmuje tylko zbieranie danych osobowych od użytkowników sklepu Spreadshop.
 • W przypadku integracji sklepu Spreadshop na Twojej własnej stronie internetowej współadministrowanie obejmuje również przekazywanie nam danych osobowych poprzez przesyłanie ich do nas.

Firma Spreadshirt jest wyłącznym administratorem w przypadku przetwarzania danych osobowych pochodzących z zakupów w sklepie Spreadshop, realizacji zamówień i obsługi klienta.

3.3. Wspólne ustalanie celu i środków operacji przetwarzania danych

a) Wraz z firmą Spreadshirt określasz wspólnie cele i środki przetwarzania danych („wspólne przetwarzanie”). Zakres wspólnego przetwarzania danych wynika z punktu C.3.2. niniejszych OWH.

b) Operacje przetwarzania, których nie dotyczą wspólnie określone cele i środki, nie stanowią wspólnego przetwarzania.

3.4. Zadania i wspólne działania współadministratorów

a) Wypełnienie obowiązków w zakresie ochrony danych rozkłada się w następujący sposób:

aa) Firma Spreadshirt jest odpowiedzialna za wypełnianie obowiązków informacyjnych wobec osób, których dotyczą dane, zgodnie z art. 13, 14 RODO w przypadku wspólnego przetwarzania.

bb) Spreadshirt odpowiada za opracowanie zapytań o ochronę danych osób, których dane dotyczą, w rozumieniu rozdziału III RODO („zapytania osób, których dane dotyczą”), dotyczących wspólnego przetwarzania danych osobowych w sklepie Spreadshop. W przypadku otrzymania takiego zapytania osoby, której dane dotyczą, musisz przesłać je do firmy Spreadshirt (privacy@spreadshirt.net) niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania zapytania.

cc) Firma Spreadshirt odpowiada za sprawdzanie i zgłaszanie wszelkich incydentów związanych z ochroną danych osobowych zgodnie z art. 33, 34 RODO, które dotyczą wspólnego przetwarzania danych osobowych. Jeżeli poprzez własne obserwacje lub informację od osób trzecich dowiesz się o faktach, które niezależnie od faktycznego ryzyka dla osób, których dotyczą dane, kwalifikują się do zgłoszenia zgodnie z art. 33, 34 RODO w odniesieniu do danych przetwarzanych w ramach współadministrowania („potencjalne zdarzenie związane z ochroną danych”), musisz niezwłocznie poinformować firmę Spreadshirt pocztą elektroniczną na adres privacy@spreadshirt.net, najpóźniej w ciągu 24 godzin od powzięcia wiedzy o zdarzeniu.

dd) Spreadshirt sprawdzi, czy konieczna jest ocena skutków dla ochrony danych dotycząca wspólnego przetwarzania danych, i spełni wynikające z tego obowiązki prawne.

b) Zobowiązujesz się do wspierania Spreadshirt w wypełnianiu obowiązków określonych w punkcie C.3.4.a) oraz do udzielenia Spreadshirt wszelkich informacji niezbędnych do wypełnienia tych obowiązków.

c) We wszystkich pozostałych przypadkach każda ze stron wypełnia swoje zobowiązania wynikające z przepisów RODO.

3.5 Obowiązki wzajemnego informowania

a) Ty i Spreadshirt udzielacie sobie nawzajem informacji w odpowiednim czasie, jeśli jest to konieczne do realizacji zadań lub współdziałania przez drugą stronę, w szczególności w odniesieniu do zmian, które mogą mieć wpływ na wspólne przetwarzanie danych.

b) W przypadku ewentualnych kontroli ze strony organu nadzorującego ochronę danych oraz w przypadku innych zapytań lub śledztw organu nadzorującego ochronę danych lub osób trzecich w sprawie wspólnego przetwarzania danych musisz poinformować Spreadshirt niezwłocznie po uzyskaniu wiedzy o przeprowadzaniu kontroli.

3.6 Bezpieczeństwo przetwarzania danych

Ty wraz z firmą Spreadshirt, zgodnie z zasadami prawidłowego przetwarzania danych wg art. 32 w połączeniu z art. 5 ust. 1 RODO poprzez odpowiednie kontrole zagwarantujecie, że wspólne przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie zgodnie z niniejszymi OWH. Ty i Spreadshirt zapewniacie się wzajemnie o tym, że dane osobowe będą przetwarzane w sposób bezpieczny i zgodny z przepisami o ochronie danych osobowych.

3.7. Centralny punkt kontaktowy dla osób, których dotyczą dane

Centralnym punktem kontaktowym dla osób, których dotyczą dane, zgodnie z art 26 ust. 1 zd. 3 RODO jest Spreadshirt.

D. Postanowienia wspólne dotyczące Pasażu i sklepów Spreadshop

1. Zmiany w asortymencie produktów

1.1. Nowe produkty

Spreadshirt dąży do ciągłego doskonalenia i poszerzania swojego asortymentu. Używane poniżej pojęcie „nowe produkty” oznacza artykuły powszechnego użytku, artykuły reklamowe i artykuły dekoracyjne (w szczególności odzież, obuwie i nakrycia głowy; materiały drukowane, takie jak karty, obrazy, plakaty i naklejki; torby, worki i etui; parasole; naczynia, pojemniki, wyroby szklane i fajansowe; poduszki, zasłony i dywany; zabawki i artykuły sportowe).

1.2 Oferta nowych produktów

a) Jeżeli w Spreadshirt dostępne są nowe produkty, Spreadshirt ma prawo do wykorzystania Twoich motywów dla tych nowych produktów zgodnie z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Handlowymi.

b) W odniesieniu do nowych produktów Spreadshirt ma również prawo do pierwszego

 • ustalenia ceny Twojego motywu w Pasażu (patrz punkt B.2.a) oraz
 • ustalenia Twojej marży podstawowej (patrz punkt C.2.2.) oraz ewentualnego bonusu ilościowego (patrz punkt C.2.6.) w Twoim sklepie Spreadshop według własnego uznania poprzez ich publikację na koncie partnerskim.

Ustalając te parametry, Spreadshirt uwzględni zwłaszcza kanał sprzedaży, typ produktu i wysokość cen końcowych nowego produktu, a także ceny motywów, marże podstawowe i bonusy ilościowe porównywalnych produktów.

W przypadku sprzedaży w Pasażu Spreadshirt i na platformach handlu elektronicznego firm zewnętrznych cena motywu wynosi co najmniej 10% ceny końcowej produktu z Twoim motywem, a marża podstawowa w przypadku sprzedaży w Spreadshop wynosi co najmniej 10% ceny końcowej z jednym obszarem drukowania. Jeśli nie zgadzasz się z ustaloną ceną, może ona zostać sprawdzona sądownie.

2. Co jeszcze powinieneś wiedzieć o swoim wynagrodzeniu

2.1. Zamówienia składane przez konto klienta

Poprzez swoje konto klienci mogą ponownie zamawiać produkty, które kiedyś już zamówili. W przypadku takiego zamówienia decydujące znaczenie dla Twojego wynagrodzenia ma kanał sprzedaży użyty przez klienta przy poprzednim zamówieniu.

2.2. Rozliczenie i wypłata

a) Warunkiem rozliczenia przez nas Twojego wynagrodzenia jest:
- przekazanie Twoich danych zgodnie z punktem A.3.b) oraz
- osiągnięcie odpowiedniej minimalnej wysokości środków na koncie partnerskim.
Jeżeli warunki te są spełnione, rozliczenie odbywa się co miesiąc, najpóźniej piętnastego dnia roboczego następnego miesiąca. Będziesz otrzymywać od nas tylko rozliczenia elektroniczne (informacje o zapisaniu na dobro rachunku) w formacie PDF.

b) Minimalna wysokość środków na koncie jest uzależniona od waluty Twojego konta partnerskiego i jest podana tutaj.

c) Rozliczoną kwotę w odpowiedniej walucie wypłacimy w ciągu 15 dni roboczych od dnia rozliczenia. Jesteśmy uprawnieni do dokonania wypłaty w euro; w przypadku przeliczenia waluty zostaną użyte kursy wymiany walut Niemieckiego Banku Federalnego [niem. Deutsche Bundesbank].

d) Na koncie partnerskim możesz wybrać najdogodniejszy dla Ciebie sposób wypłaty. Aby otrzymać wypłatę, musisz podać niezbędne dane. Ty musisz być odbiorcą płatności. W razie powstania po naszej stronie jakichkolwiek kosztów, wynikających z podania błędnych danych do wypłaty, poniesiesz je Ty.

e) Jeżeli nie będziemy w stanie dokonać płatności, np. z powodu błędnych danych, anulujemy rozliczenie i rozliczona kwota zostanie zwrócona na konto partnerskie.

2.3. Podatek obrotowy

Partnerzy, którzy udokumentowali obejmujący ich w Niemczech obowiązek podatkowy w zakresie podatku obrotowego, oprócz wynagrodzenia na podstawie niniejszych OWH otrzymają przypadający na to wynagrodzenie podatek obrotowy według stawki ustawowej. Partner jest odpowiedzialny za powiadomienie Spreadshirt o aktualnym statusie swojego obowiązku podatkowego w zakresie podatku obrotowego w Niemczech.

W przypadku partnerów zagranicznych ma zastosowanie mechanizm odwróconego obciążenia zgodnie z § 13b niem. ustawy o podatku obrotowym [niem. UStG - Umsatzsteuergesetz](„Reverse Charge”). Partnerzy zagraniczni otrzymują swoje wynagrodzenie bez podatku obrotowego. Partnerzy posiadający numer VAT UE są zobowiązani nam go podać.

2.4. Potrącenie podatku

a) Jeżeli nie masz miejsca zamieszkania w Niemczech, Twoje wynagrodzenie może podlegać ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Niemczech. W przypadku zastosowania § 50a ustawy o podatku dochodowym [niem. EStG - Einkommensteuergesetz] potrącany jest podatek dochodowy lub podatek dochodowy od osób prawnych.

b) Jesteśmy zobowiązani do potrącenia podatku w Twoim imieniu, a zatem wynagrodzenie zostanie wypłacone w odpowiednio niższej wysokości. Potrącony podatek zgłosimy i odprowadzimy do niemieckiego Federalnego Centralnego Urzędu Skarbowego [BZSt - Bundeszentralamt für Steuern]. Na żądanie otrzymasz od nas zaświadczenie o wysokości potrąconego podatku zgodne z oficjalnie ustalonym wzorem urzędowym. W Twoim przypadku może mieć jednak zastosowanie jeden z następujących wyjątków.

c) Na żądanie Federalny Centralny Urząd Skarbowy może upoważnić nas do zastosowania uproszczonej procedury potrącenia podatku. Pozwala to na zwolnienie z opodatkowania Twojego wynagrodzenia w Niemczech lub zastosowanie niższej stawki podatku. Zastosowanie takiej procedury jest możliwe tylko w przypadku obowiązywania umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania między państwem Twojego zamieszkania lub siedziby a Niemcami oraz po spełnieniu dodatkowych warunków. Złożenie wniosku o zastosowanie uproszczonej procedury jest równoznaczne z udzieleniem przez nas i przez Ciebie zgody na przekazanie danych do państwa Twojego zamieszkania lub siedziby zgodnie z § 50d ust.5 zd. 5 niem. ustawy o podatku dochodowym. Niemieckie urzędy podatkowe mogą poinformować urzędy podatkowe państwa Twojego zamieszkania lub siedziby o wypłatach wynagrodzenia.

d) W razie spełnienia wymogów ustawowych możesz złożyć do Federalnego Centralnego Urzędu Skarbowego wniosek o całkowite lub częściowe zwolnienie z potrącenia podatku. Jeżeli do chwili rozliczenia zostanie nam przedłożone ważne zaświadczenie o zwolnieniu z obowiązku potrącenia podatku [niem. Freistellungsbescheinigung], we wskazanym zakresie nie dokonamy potrącenia.

e) Jeżeli w przypadkach wskazanych w punkcie c) lub d) tylko w części jesteś zwolniony z obowiązku potrącenia podatku, jesteśmy zobowiązani do potrącenia podatku w Twoim imieniu, a zatem wynagrodzenie zostanie wypłacone w odpowiednio niższej wysokości. W tym wypadku zgłosimy i odprowadzimy do Federalnego Centralnego Urzędu Skarbowego pobrany podatek. O ile jest to wymagane przepisami prawa, na żądanie otrzymasz od nas zaświadczenie o wysokości potrąconego podatku zgodne z oficjalnie ustalonym wzorem urzędowym.

3. Twoje treści i korzystanie z naszych usług

a) Treści, które publikujesz, korzystając z naszych usług, należą do Ciebie ( „Twoje treści”).

Należą do nich w szczególności:

 • udostępnione przez Ciebie motywy,
 • Twoje określenia oraz
 • pozostałe treści udostępnione w Twoich sklepach Spreadshop (np. logo i grafiki).

b) Jesteś odpowiedzialny za swoje treści. Dlatego zapewniasz i zobowiązujesz się wobec nas i związanych z nami przedsiębiorstw, przedstawicieli ustawowych, pracowników i osób wykonujących nasze zobowiązania (zwanych wspólnie „osobami upoważnionymi”), że

 • Twoje treści
 • strony internetowe, z którymi integrujesz sklepy Spreadshop lub produkty,
 • Twoje działania promocyjne dotyczące Twoich treści i sklepów Spreadshop oraz
 • pozostałe sposoby korzystania z naszych usług nie naruszają przepisów prawnych i praw osób trzecich (w szczególności praw autorskich, dóbr osobistych, prawa znaków towarowych i prawa ochrony wyników pracy). W razie dochodzenia wobec Ciebie odpowiednich roszczeń jesteś zobowiązany do niezwłocznego poinformowania nas o tym.

c) Nie jesteśmy zobowiązani do wykorzystywania Twoich treści. Niezależnie od innych postanowień niniejszych OWH mamy prawo w każdej chwili, według własnego uznania odmówić publikacji Twoich treści, ograniczyć je do określonych kanałów sprzedaży lub zaprzestać ich publikacji.

c) Jeżeli poweźmiemy uzasadnione podejrzenie, że swoim zachowaniem naruszasz przepisy prawne lub prawa osób trzecich, możemy w szczególności podjąć następujące kroki:

 • wstrzymać wypłatę wynagrodzenia do czasu ostatecznego wyjaśnienia sporu,
 • niezwłoczne zakończyć publikację Twoich treści oraz
 • udostępnić osobom trzecim informacje o Twoich treściach (w tym informacje na temat pochodzenia, produkcji, sprzedaży i dystrybucji Twoich treści).

e) W przypadku naruszenia powyższych obowiązków osoby upoważnione mogą domagać się od Ciebie odszkodowania za szkody wynikłe z naruszenia oraz zwolnienia z wszelkich roszczeń osób trzecich.

4. Reklama

Jesteśmy uprawnieni do korzystania z Twoich treści w celach promocyjnych i wskazywania Ciebie jako ich źródła. Nie mamy jednak obowiązku wskazywania Twojej osoby.

5. Ograniczenie odpowiedzialności

a) W przypadku zwykłego niedbalstwa, my (oraz nasi przedstawiciele ustawowi, pracownicy i osoby wykonujące nasze zobowiązania) odpowiadamy względem Ciebie tylko za szkody wynikające

 • z narażenie życia na szkodę, uszczerbku na ciele lub zdrowiu lub
 • z naruszenia istotnych zobowiązań umownych (zobowiązań, których wykonanie jest bezwzględnym warunkiem należytej realizacji umowy, i których dotrzymania oczekujesz i możesz oczekiwać w normalnym układzie stosunków); w tym przypadku nasza odpowiedzialność jest jednak ograniczona do rekompensaty za przewidywalną, typową szkodę.

b) Powyższe ograniczenie odpowiedzialności nie ma zastosowania, jeżeli

 • podstępnie ukryliśmy przed Tobą jakąś wadę,
 • przejęliśmy gwarancję za określoną właściwość towaru lub
 • na podstawie przepisów prawnych ponosimy odpowiedzialność niezależnie od winy.

6. Okres obowiązywania umowy

Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Każda ze stron w dowolnej chwili może wypowiedzieć umowę z zachowaniem formy pisemnej. Zamknięcie konta partnerskiego jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy. Po wypowiedzeniu umowy rozliczymy Twoje konto partnerskie zgodnie z punktem D.2.2. bez względu na wymóg minimalnej wysokości środków na koncie.

7. Postanowienia końcowe

a) Prawo potrącenia lub zatrzymania przysługuje Ci tylko wtedy, gdy Twoje roszczenie zostało prawomocnie stwierdzone lub jest bezsporne. Ponadto prawo zatrzymania możesz wykonać tylko w przypadku, gdy roszczenie wynika z niniejszej umowy. Twoje roszczenia z tytułu wad lub z tytułu rękojmi w każdym przypadku pozostają nienaruszone.

b) Konto partnerskie i zawarta z nami umowa nie mogą zostać przeniesione na inne osoby. To samo dotyczy Twoich roszczeń wynikających z zawartej z nami umowy.

c) Porozumienia umowne odbiegające od niniejszych Ogólnych warunków umów, sprzeczne z nimi lub je uzupełniające (na przykład Twoje ogólne warunki umów) nie znajdują zastosowania.

d) Zmiany umowy (w tym niniejszych Ogólnych warunków umów) mogą zostać ustalone z drugą stroną również w następujący sposób:

aa) O ile zmiana umowy jest akceptowalna dla drugiej strony, mamy prawo do zmiany umowy, jeżeli

 • następuje zmiana ram prawnych, urzędowych, ekonomicznych lub technicznych, leżących u podstaw umowy lub
 • do naszych usług zostają wprowadzone nowe funkcje lub istniejące funkcje zostają odpowiednio dostosowane.
 • Zmiana jest akceptowalna, o ile równowaga stron umowy nie zostanie znacząco zakłócona i nie dojdzie do istotnego ograniczenia zakresu usług, z których korzystasz.

bb) W razie, gdy w wyżej wymienionych przypadkach będziemy chcieli zmienić umowę, poinformujemy Cię nie później niż na trzy tygodnie przed planowaną datą wejścia w życie zmian i zaproponujemy Ci obowiązywanie nowej umowy. Jeżeli w terminie trzech tygodni od daty otrzymania zawiadomienia, poprzez złożenie oświadczenia w formie tekstowej, nie sprzeciwisz się obowiązywaniu nowej umowy, zmiany uznaje się za przyjęte z upływem terminu. Jeżeli w odpowiednim czasie i w wymaganej formie sprzeciwisz się obowiązywaniu nowej umowy, umowa będzie kontynuowana bez zmian. Jednakże w takiej sytuacji zastrzegamy sobie prawo do wypowiedzenia umowy z Tobą w celu zapewnienia jednolitego traktowania wszystkich partnerów. Na początku takiego trzytygodniowego okresu ponownie zostaniesz poinformowany o prawie do sprzeciwu, o możliwościach oświadczenia sprzeciwu oraz o przewidzianym znaczeniu swojego zachowania.

e) Niniejsza umowa podlega prawu Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem międzynarodowego prawa jednolitego, w szczególności Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów, oraz prawa kolizyjnego.

f) W przypadku sporów wynikających z niniejszej umowy sądem właściwym do ich rozstrzygania jest sąd właściwy dla naszej siedziby, jeżeli

 • jesteś kupcem w rozumieniu niemieckiego Kodeksu Handlowego [niem. Handelsgesetzbuch]
 • sądy niemieckie nie są dla Ciebie sądami ogólnie właściwymi miejscowo
 • po zawarciu umowy przeniesiesz poza granice Niemiec swoje miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu lub
 • Twoje miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu nie jest nam znane w chwili wytoczenia powództwa.

g) W razie gdyby jedno lub kilka postanowień niniejszych Ogólnych warunków umów okazało się całkowicie lub częściowo nieskuteczne lub nieważne bądź stwierdzono w nich luki, nie narusza to ważności umowy w pozostałym zakresie.

Jesteśmy wdzięczni za zapoznanie się z pełnym tekstem Ogólnych Warunków Handlowych. Życzymy Ci pełnej sukcesów współpracy z Spreadshirt.